Άρθρα

Ανακοίνωση Νέου Αγωνιστή / Δίκτυο Αριστερών Σοσιαλιστών

Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2013

Ανακοίνωση

Η πολιτική συλλογικότητα Νέος Αγωνιστής/ Δίκτυο Αριστερών Σοσιαλιστών, ιδρυτική συνιστώσα του σχηματισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, συμμετείχε στο εγχείρημα και τις διεργασίες συγκρότησης του ενιαίου πολυτασικού ΣΥΡΙΖΑ, όπως ολοκληρώθηκαν στο 1ο ιδρυτικό συνέδριο.  
Στις εσωκομματικές διαδικασίες για τη συγκρότηση του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, είτε αφορούσαν τη Συνδιάσκεψη, είτε το Συνέδριο, είτε την Κ.Ε., είτε τις οργανώσεις βάσης, είτε κομματικές  επιτροπές, κινηθήκαμε στο πλαίσιο ενός μάχιμου σοσιαλιστικού ρεύματος, επιχειρώντας να συμβάλουμε με όσες δυνάμεις είχαμε στην ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική οικοδόμηση ενός σύγχρονου μαζικού ριζοσπαστικού δημοκρατικού πολιτικού κόμματος της αριστεράς.

Η εσωκομματική κίνηση και λειτουργία  μας, αμφισβήτησε στη θεωρία και στην πράξη, δύο βασικές παραδοχές που κυριάρχησαν την περίοδο της διαδικασίας ενιαιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Ιουνίου 2012 έως το ιδρυτικό συνέδριο του Ιουλίου 2013. Η πρώτη αφορούσε την καταγωγική διάκριση  πασοκογενείς- παλαιοί συριζαίοι και η δεύτερη την απολυτότητα της διάκρισης πλειοψηφία - αριστερή πλατφόρμα. Η τοποθέτησή μας αυτή, γνωστή και κατατεθιμένη εκ των προτέρων, οδήγησε τελικά στη μη εκπροσώπησή μας στην Κ.Ε., με  ευθύνη του κεντρικού κομματικού μηχανισμού της πλειοψηφίας στο πλαίσιο της οποίας λειτουργήσαμε.

Σε συνέλευση της πολιτικής συλλογικότητας του Νέου Αγωνιστή/Δικτύου Αριστερών Σοσιαλιστών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, έγινε μια συνολική αποτίμηση της πορείας της συλλογικότητας από το 2006-2007, οπότε και συγκροτήθηκε, μέχρι το 1ο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2013). Λήφθηκαν  αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της συλλογικότητας και εξελέγη μια προσωρινή 9μελής ομάδα εργασίας.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στη συγκρότηση ενός ιδεολογικού και πολιτικού  σοσιαλιστικού αγωνιστικού ρεύματος βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. Σύντομα η ομάδα εργασίας θα διαμορφώσει ένα αρχικό κείμενο, που θα αποτελέσει τη βάση προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε από τα κάτω και από κοινού με συντρόφισσες και συντρόφους ένα διακριτό ιδεολογικό ρεύμα. Βασική μας κατεύθυνση είναι ότι οι τάσεις μέσα στο κόμμα πρέπει να συγκροτούνται και να πολιτεύονται όχι με βάση τις εντάξεις του παρελθόντος, αλλά τις επιλογές του παρόντος και τις προοπτικές του μέλλοντος.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ των μελών σήμερα  ενάντια στα μνημόνια, την αποικιοποίηση της χώρας, την εξαθλίωση του λαού. Με την κυβέρνηση της αριστεράς αύριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό.     

Νέος Αγωνιστής / Δίκτυο Αριστερών Σοσιαλιστών

Share
© 2011-2013 Νέος Αγωνιστής